Op 16 maart in 1847 werd Antonie Roestenburg (1847-1907) geboren (hierboven op de foto) hij trouwde op 15 juni 1871 (donderdag) in Loon op Zand, met Catharina van Nooij (1852-1879).  De geboorte van Antonie Roestenburg is aangegeven door Martinus Roestenburg (1810-1892) 35 jaar oud, arbeider, wonende te Helvoirt, Martinus was Antonie zijn vader. De getuigen bij de geboorteaangifte zijn Adriaan van Gijzel, 29 jaar, arbeider en Johannes Vissers, 41 jaar, arbeider, wonende beiden binnen deze gemeente.
Een citaat uit de geboorteakte luidt als volgt: “…waarvan wij de tegenwoordige akte hebben opgemaakt, en hebben nadat aan den comparant en den getuigen van deze akte voorlezing is gedaan, de zelven allen daartoe geïnterpelleerd zijnde verklaard niet te kunnen schrijven noch tekenen, en is derhalve door ons Burgemeester alleen getekend…”

Catharina van Nooij is geboren op 17 mei 1852 in het huis, staande in wijk Bern Schiehoef Zij is aangegeven door Johannes van Nooij, 32 jaar, bouwman, wonende te Loon op Zand. De getuigen bij de geboorteaangifte zijn Evert Wijtvliet, 57 jaar, bouwman en
Johannes Faas, 40 jaar, veldwachter, wonende beiden te Loon op Zand. Zij is overleden op 28 juli 1879 in Loon op Zand, zij was toen 27 jaar oud.

Een foto van Catharina hebben wij helaas niet, wel wie er aanwezig waren bij hun trouwen en getuigen waren. Huwelijken Catharina van Nooij — De getuigen bij het wettelijk huwelijk van Antonie Roestenburg en Catharina van Nooij zijn: Adriaan Verreijssen, 53 jaar, timmerman; Adriaan van den Hoven, 27 jaar, timmerman; Pieter Couwenberg, 26 jaar, zonder beroep en Jacobus van Woensel, 61 jaar, zonder beroep, allen wonende te Loon op Zand. Een citaat uit de huwelijksakte luidt als volgt: “…en hebben wij hiervan deze akte opgemaakt en, na voorlezing, ondertekend, hebbende de vader van den comparant verklaard wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven…”

Helaas kwam Catharina al op 27-jarige leeftijd te overlijden, het echtpaar had toen twee kinderen. Het overlijden van Catharina van Nooij is aangegeven door Antonie van Roestenburg, 32 jaar, timmerman, wonende alhier. De getuige bij de overlijdensaangifte is Pieter Couwenberg, 34 jaar, gemeenteontvanger, wonende te Loon op Zand.

Over Antonie die timmerman is, is het volgende bekend. Uit het gevangenisregister: Op 25-4-1877 veroordeeld tot vier dagen door kantonrechter Waalwijk wegens “overtreding op de jachtwet gepleegd te Loon op Zand”. Gaat hiervoor in Waalwijk op 9 februari 1878 om 10.30 uur de cel in Signalement: lengte 1.61m, ovaal aangezicht, plat voorhoofd, blauwe ogen, blond haar, ronde kin, gezonde kleur.

Misschien leuk om te vermelden Martinus Roestenburg en Adriana Theadora van Drunen, in 1898) is de oudste zoon van Antonie en Catharina door op de link te drukken kunt meer lezen over hun.