Aart Bosman (1930-2008) werd geboren 91 jaar geleden op 3 februari (1930) in Groningen, hij is de oudste zoon van Jan Bosman (1902-1993) en Dirkje Hopman (1907-1990) beide geboren in Elburg. Aart trouwde met Truus van de Horst.

Aart ging studeren in Groningen en werd daar Hoogleraar aan de RUG en is de grondlegger Bestuurlijke Informatiekunde.

Prof.dr. Aart Bosman (1930 – 2008) was tot 1995 hoogleraar aan de RUG en is de grondlegger Bestuurlijke Informatiekunde in Nederland. Hij was een vernieuwer, een oorspronkelijk denker en bewandelde geen veel betreden paden. Deze eigenzinnige hoogleraar stimuleerde studenten tot extra curriculaire activiteiten zodat zij zich konden onderscheiden. Zijn naam past daarom goed bij de Student Excellence Award: het zijn met name studenten die zich naast hun briljante studieresultaten weten te onderscheiden door het ondernemen van maatschappelijke nevenactiviteiten. Prof. Bosman heeft een reeks aan Nederlandse en internationale publicaties op zijn naam staan. Meer dan tien hoogleraren en twintig promovendi komen uit zijn leerschool. Boeken van zijn hand worden in het huidige Nederlandse hoger onderwijs nog steeds gebruikt.

De Aart Bosman Student Excellence Award wordt vanaf 2014 aan de student uitgereikt en uitgekeerd door het Ubbo Emmius Fonds. Dit is het fonds van de RUG waaraan alumni en relaties kunnen doneren om bijzonder onderzoek te steunen en beurzen en prijzen voor studenten van de RUG mogelijk te maken.

Tijdens de afsluiting van het academisch jaar wordt de Aart Bosman Student Excellence Award uitgereikt aan de meest excellente RUG student van het jaar. De prijs bestaat uit een eenmalige beurs van €2.500 die door de student wordt besteed aan de academische studie of onderzoek, bij voorkeur in het buitenland.