15 januari in 1883 ging Bernard Stapper (1850-1928) trouwen met Hendrina Opsteen (1858-1902), Bernard werd geboren in Horst en Hendrina in Veghel waar ze ook kwam te overlijden. Bernard kwam te overlijden op 11 januari 1928 in Rosmalen.

Bernard en Hendrina kregen tien kinderen, op de deze foto die gemaakt is rond 1900 staan er nog vier van de tien kinderen. Van links naar rechts staat eerst Bernard Stapper dan achteraan Catharina Stapper (1892-1970) daarnaast Bernardina Stapper (1883-1959) naast haar staat Jan Stapper (1885-1961) en dan hun moeder Hendrina en voor Bernard staat nog Johanna Christina Stapper (1888-1903), Johanna is in 1903 overleden daarvoor waren er al zes broertjes en zusjes overleden.

Jan Stapper is later de Opa van Ron Stapper, Ron is de vader van onze schoonzoon Martin. 

Bernard is een zoon van Jan (Joannes) Stapper 1818-1892 en Catharina Petronella Bernardina Detain 1818-1886. Dit is de geboorteakte van Bernard:

Gemeente Horst
Geboorte akte nr 72

In het jaar achttien honderd vijftig, den veertienden october, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Horst, Hertogdom Limburg, verschenen Jan Stapper, van beroep kuiper, oud twee en dertig jaren, wonende te Horst, dewelke ons heeft aangegeven, dat op de dertienden dezer, ten elf ure des avonds te Horst is geboren een kind van het mannelijk geslacht, van hem de … en van Catharina Petronella Detain zijn …..lijken wonende en aan welk kind hij heeft verklaard de voornaam te geven van Bernard.

De gezegde verklaring geschiedt in tegenwoordigheid van Herman Janssen, wonende te Horst, van beroep winkelier, oud zes en veertig jaren, en van Gerard Pel…man, van beroep ambtenaar, wonende te Horst, oud vier en veertig jaren.

Na gedane voorlezing van de tegenwoordige Geboorte-Akte aan de …. En aan de getuigen, hebben zijn met ons geteekend.

De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
Hoffmans.