De bovenstaande foto is gemaakt op hun Diamanten Bruiloft (60 jaar) dit was op 30 mei in 1955, Dit was 11 maanden voordat Oma van Dorp (1876-1956) is overleden.

Op de foto staan Opa Aart Bosman (1873-1974) samen met zijn vouw Willemina 1876-1956, Deze foto werd gemaakt op hun diamanten bruiloft dit was 30 mei 1955 toen waren ze 60 jaar getrouwd, Aart en Willemina waren op 17 mei 1895 in ondertrouw gegaan om vervolgens 30 mei 1895 te trouwen met elkaar. Hieronder de aankondiging in de krant van hun Huwelijk.

Aart ging eerst aan het werk om vis te verkopen en iedere Zondagavond of Maandagmorgen met zijn viskar richting Deventer hij kocht de vis in, in Elburg en dan op naar vis Deventer proberen de vis te verkopen en anders ging hij verder richting Nijmegen en soms tot aan Gennep, (wat onder Nijmegen in Limburg is).

De Elburger Courant van 15 februari 1949 plaatste het volgende artikel hieronder.

Zoals men weet, is de lijkwagen, waarmee alhier begrafenissen worden verzorgd, eigendom van de familie Kleykamp. De Heer Aart Bosman heeft thans rust genomen na 30 jaar bestuurder te zijn geweest van genoemde wagen. Hij was voorheen visboer en hielp later zijn zoons bij vrachtdiensten, ATO-bedrijf, van Gend en Loos.

Toen Aart eindelijk gestopt was met het werken liep hij iedere dag van Oostendorp waar hij woonde aan de Zuiderzeestraatweg naar Elburg hij ging dan eventjes bij al zijn zoons en dochters kijken die in Elburg woonde zoals bij Barend aan de viskar op de Vischmarkt en liep dan weer terug naar huis. Als je te dicht langs hem heen reed met de fiets of auto dan tilde hij de stok op ten teken dat je uit moest kijken. Iedereen in Elburg kende Aart Bosman. (Foto staat hier onder als hij aan de wandel was in Elburg)

Aart werd geboren op 30 september 1873 in Elburg en kwam te overlijden op 12 maart 1974 ruim 100 jaar oud, Opa is nooit echt ziek geweest, Oma Willemina werd geboren op 10 april 1876 op een maandag in Elburg en is overleden op 18 december 1956 dinsdag in Elburg, leeftijd bij overlijden: 80 jaar. Beide liggen begraven op de begraafplaats Burchtstraat in Elburg.

Als eerste Opa aan de wandel in de stad, Tweede foto Opa aan de haven in Elburg, als Derde Opa met het paard en wagen waarmee hij erop uittrok om vis te verkopen, vierde foto is het krantenknipsel van het overlijden van Opa, en de laatste is de trouwakte van Opa en Oma