Op de foto staat Aart Bosman 1873-1974 zo zat hij als hij zijn verhalen vertelde. Deze foto werd gemaakt op zijn 100e verjaardag. Er zijn nog veel meer verhalen over de Fam. Bosman, dit verhaal hoorde ik vroeger thuis vaak als mijn Vader het vertelde of als de ooms erover begonnen.

Zo vertelde hij, mijn grootvader Roelof Bosman 1844-1914 was al vrachtrijder, Hij had daarvoor al vijf paarden in gebruik, die elk een route liepen. Hij had een vaste vrachtdienst naar Harderwijk, Kampen, Zwolle, Epe en Meppel. Zijn broers reden dan naar: Barend Bosman 1871-1937 reed naar Kampen, Gerrit Jan Bosman 1876-1965 reed naar Harderwijk, en ik kan mijn nog herinneren dat Hendrik Jan Voerman knecht bij hen was voor een rijksdaalder per week.

Zo vertelde mijn Vader Gerrit Jan Bosman 1919-2002. Zijn Vader dat was Aart Bosman 1873-1974 en met zijn broer Johannes Bosman 1881-1970 vervoerden zij ook vis. In het voorjaar natuurlijk Haring, dan kwam de bot. De kooplui in die tijd hadden vaste routes naar Deventer, Doesburg, Zutphen en Arnhem. Samen met andere Elburger vishandelaren trokken ze er met paard en wagen op uit. ’s Avonds tegen negen uur vertrokken ze in de richting van de plaats van bestemming. Zo had mijn vader de gewoonte altijd naast het paard en de wagen te lopen. Hij ging niet op de bok zitten om dat anders het paard te vlug moe werd.

Men had dan vlak voor Epe de eerste stop, de paarden kregen dan haksel haver en water. De voerlui aten wat brood en dronken erbij een kop koffie of een borreltje. Daarna werd de reis voortgezet naar Oene daar stopte men bij de Rietstulp daar was tot voor kort nog een eethuisje, ook daar kregen de paarden weer wat te eten en te drinken en de voerlui konden daar weer wat eten en drinken. (Daar bij die Rietstulp kwam ik later zelf ook te werken en ik, ik ben de kleinzoon van Aart Bosman ook Aart Bosman) De Rietstulp is helaas afgebrand

De laatste stopplaats was vlak voor Deventer, in de buurt van Twello aan de IJsseldijk. Om de volgorde aan de visafslag te bepalen, moest er gedobbeld worden Het was vaak voordelig om als eerste te mogen lossen, omdat na een groot aanbod de prijs naar beneden ging. Bij de afslag kwamen dan de dienstbodes van de rijkere mensen een portie bot kopen. De haring werd in de verschillende wijken uitgevent. In het Café op de dijk werd een verdeling gemaakt. Mijn Vader heeft van alles vervoerd. Ik weet nog dat hij een paar keer een vracht met bokkingen naar Nijmegen heeft gebracht. Van daar werd deze lading naar Duitsland getransporteerd, Soms moesten ze door rijden tot in Gennep om hun vracht kwijt te geraken. Maar hij vervoerde ook meubelen, kool en uien. Als het maar geld opleverde, dan vervoerde hij het wel.

De Elburger Courant van 15 februari 1949 plaatste het volgende artikel hieronder

Zoals men weet, is de lijkwagen, waarmee alhier begrafenissen worden verzorgd, eigendom van de familie Kleykamp. 

De Heer Aart Bosman heeft thans rust genomen na 30 jaar bestuurder te zijn geweest van genoemde wagen. Hij was voorheen visboer en hielp later zijn zoons bij vrachtdiensten, ATO bedrijf, van Gend en Loos.

Opvolger van de heer Aart Bosman voor de begrafenisdiensten met de bedoelde wagen is de heer A Westerink Pzn, vrachtrijder alhier

De Elburger Courant van 2 Oktober 1973 plaatste het volgende artikel

Aart Bosman vierde 100e verjaardag

Oostendorp; ‘Het lopen wil niet zo best meer, maar voor de rest voel ik mij prima’ , zegt de Zondag 100 jaar geworden A Bosman wonende aan de Zuiderzeestraatweg te Oostendorp. Zaterdag werd dit unieke feit gevierd met de familie, terwijl gisteren vertegenwoordigers van de gemeente langskwamen om de vitale man te feliciteren. De heer Aart Bosman die vroeger met paard en wagen als vishandelaar half Nederland heeft afgereisd (hij was zelfs eens in Gennep achter Nijmegen) kreeg van muziekkorps ‘Excelsior’ een aubade aangeboden, waarmee hij uiteraard bijzonder content was.