Deze foto werd 50 jaar geleden in onze stamkroeg Pomp Hull in Vierhouten gemaakt Iedere avond was ik daar na het werk bij HCR de Mallejan te vinden samen met toen nog mijn verloofde Hannie Kamphuis. Soms gingen wij een deurtje verder naar de cafetaria van de Valk. We waren toen nog vol plannen en we moesten nog gaan trouwen, nu 50 jaar verder kunnen mijn vrouw en ik op de plannen terugkijken waar weinig van terecht is gekomen omdat er iets anders wat belangrijker was wat moest gebeuren.  

Mijn verloofde werkte daar toen bij het kindertehuis de Kloek en het was de verpleegsters daar eigenlijk verboden om na het werk bij de cafés in het dorp op bezoek te gaan, want de Kloek was een christelijk tehuis.

Mooie tijden waren dat daar ik was daarin de kost bij de familie Hooghordel en mijn vrouw zat daar in het kinder tehuis intern.

HCR de Mallejan was toen nog een hotel voor de mensen met geld er werden grote feesten in het Restaurant gegeven, ook hadden wij daar veel vaste gasten zoals Wim Kan, Jan Pronk een conference van Wim Kan over Jan Pronk had zijn grondslag bij de Mallejan liggen, de directeur en oprichter van Martinair, de toenmalige Directeur van Oisterwijk Meubelen Bas de Gaay Fortman sr, eveneens hadden wij daar grote congressen en platenlabels gaven daar hun jaarfeesten waar dn diverse artiesten van hen moesten optreden.

En vandaaruit was ieder jaar de Cavalcade dat was een paardenfeest en werd er een Mallejan voortgetrokken (Een mallejan bestaat uit een as met vaak bovenmaats grote wielen. De as is in het midden sterk gebogen. Het voertuig heeft een lange dissel die star, onder een hoek, aan de gebogen as vast zit. Wanneer de dissel recht vooruitsteekt (horizontaal) wijst de bocht in de as omhoog. Wanneer het vrije uiteinde van de dissel omhoogsteekt is de top van de bocht in de as laag bij de grond.

De dissel dient als hefboom om de last van de grond te tillen. De last wordt eerst bevestigd aan de dissel bij het uiteinde dat aan de as zit. Daarna drukt men het vrije einde van de dissel omlaag, zodat de as met de boog omhoog komt te staan. De last, die bij de top van de bocht vast zit, komt mee omhoog.

Zodra de last vrij hangt, kan hij met kettingen rond de as worden bevestigd. Afhankelijk van de lengte en het gewicht van de last hangt deze vrij of wordt deze aan de achterzijde over de grond gesleept.

Eventueel kan een tweede as worden toegevoegd. De te vervoeren bomen of rails worden dan onder de beide assen gehangen en vormen de verbinding ertussen. De zo gevormde constructie lijkt op een wagen. Beide assen kon met de hand richting gegeven worden. Het geheel wordt in de regel getrokken door een dubbelspan paarden. Bron Wikipedia) 

Tegenwoordig is HCR de Mallejan een Fletcher hotel en heb zelfs gehoord dat er vluchtelingen in zitten. De Mallejan is in het verleden twee keer afgebrand maar ook weer opgebouwd de laatste keer was in de begin jaren '60 er was toen een vuurpijl met oudejaarsavond op het Rietdak terecht gekomen, Het Hotel was toen van de familie Dickman.